چه جوری از درخت ها به جا کولر و بخاری کمک بگیریم؟

#آمار

در آمریکا، 22 درصد مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمون ها استفاده میشه. این نوع مصرف انرژی هم هزینه های مستقیم خودش رو داره و هم باعث افزایش گازهای گلخونه ای و الودگی هوا میشه.

آمار ایران، کمی بیشتره: حدود 40 درصد مصرف انرژی مون برای گرمایش و سرمایش خونه ها استفاده میشه.

#ایده
میشه با کمی مطالعه موقعیت جغرافیایی ساختمون ها از عوامل طبیعی کمک گرفت و این عدد رو کاهش داد.

حتی شاید بشه الگوریتم های ساده ای طراحی کرد و با فیدبک از مصرف ساختمون نیازش برای درختکاری رو تخمین زد، مشابه بررسی مصرف برق و گاز خانه ها، با الگوریتم های ساده.

#پرسش
اگه قرار باشه چنین اتفاقی بیفته، چه جور اطلاعاتی لازمه؟
در چه مرحله ای از ساخت خونه و ساختمون لازمه مطالعات انجام شه؟ پیش از ساخت یا بعد از ساخت؟
و چه هزینه های پنهان و آشکاری ممکنه داشته باشه؟

دنباله‌ی موضوع های
بهتر نیست فرهنگ استفاده کولرهای ابی همچنان حفظ بشه؟
آیا میشه ساختمان های موجود رو به ساختمان انرژی صفر تبدیل کرد؟
انرژی های پنهان موجود در سیستم های اطرافمان

2 پسندیده

پوشش سبز گیاهان انرژی خورشید رو جذب میکنه. پس هر چه پوشش منطقه سبز تر باشه میزان گرمای بیشتری جذب و صرف فتوسنتز میشه.
از طرفی دی اکسید کربن رو نیز جذب میکنه که از گزینه اولی مهم تره.

اخرش مجبوریم که پنل هایی بسازیم که دارای کلروفیل هستند و فتوسنتز میکنند. چون طبیعت میلیون ها برابر ما وقت صرف کرده تا تونسته پنل های با این دقت و ظرافت بسازه

1 پسندیده