چه جوری خواندنی‌تر بنویسیم؟ 10 پیشنهاد کاربردی

 1. البته واضح و مبرهن است که کار نیکو کردن از پر کردن است.
  با تأمین کمیت، کیفیت کارت هم بیشتر می‌شود.

 2. صفحات صبحگاهی بنویس.
  نوشتن صفحات صبحگاهی منتقد درون تو را خفه می‌کند و همین باعث می‌شود خواندنی‌تر بنویسی.

 3. تصویرسازی کن، ملموس بنویس و نوشتن جزییات را فراموش نکن.
  از حواس پنجگانه برای توصیف صحنه‌ای که می‌نویسی بهره بگیر.

 4. با کلمات و عبارت‌های بی‌ربط جمله بساز. مثلاً: چسب زخم-کاهو- صادق هدایت!
  با این تمرین گاهی به ایده‌های بدیعی می‌رسی.

 5. تیتر بازی کن. تیترها و عنوان‌های عجیب‌وغریب بنویس.
  گاهی یک عنوان جالب جرقۀ نوشتن یک مقاله درخشان را می‌زند.

 6. از چیزهایی که آزارت می‌دهند بنویس.
  از آلودگی هوا گرفته تا بوی بد دهان همکارت!

 7. کلمه جمع کن. انبانی از کلمه‌های تازه داشته باش و مدام آن را پرتر کن.
  قصهٔ «شاعری که کلمه می‌خرید» را شنیده‌ای؟

 8. از نوشته‌هایی که دوست داری رونویسی کن.
  این‌جوری به‌آسانی به رمز و راز شاهکارها پی می‌بری.

 9. تا می‌توانی از قید و صفت پرهیز کن.
  استیون کینگ می‌گوید: راه جهنم با قید و صفت سنگفرش شده است.

 10. هرازگاهی 10 صفحهٔ کامل درباره یک موضوع خاص بنویس. مثلاً: دروغ
  این عرق ریختن باعث می‌شود تا عمیقاً درباره یک موضع فکر کنی و آن را بشکافی.

چنین نوشته‌ای خواندنی نیست؟

3 پسندیده