چه جور معلم کلاس اولی رو می‌پسندین؟

اگه به مدرسه رو یه سیستم در نظر بگیریم، شاید بشه گفت کلاس اول و معلم کلاس اول، یه جور نقطه‌های اهرمی این سیستم هستند. یعنی بخشی از سیستم که با کمترین هزینه مادی و معنوی و زمانی، توسط آن بتوان بیشترین تغییر در خروجی سیسستم را ایجاد کرد.

بحث‌هایی مثل روانشناسی کودک، ریختن ترس کودک از مدرسه، ایجاد علاقه به درس و مدرسه، … در کلاس اول خیلی کلیدی هستند و نمیشه راحت ازش گذشت!

به نظرتون یه معلم کلاس اول باید چطوری باشه؟ از لحاظ ظاهری، رفتار حرفه‌ای، سن و سال، … دوست داشتین معلمتون تو کلاس اول چه تیپی باشه؟ بهترین گزینه برای آموزش کلاس اولی ها چه فردیه؟

معلم کلاس اول

3 پسندیده

باید صبورترین و مهربونترین معلم ها رو برای کلاس اول در نظر گرفت
از نظر ظاهری هم بچه ها اونطور که ما فکر میکنیم فکر نمی کنند و خیلی زود با ظاهر و حتی عیب و نقص معلم کنار میاند و براشون اخلاق و رفتارمعلم خیلی مهمتر هست

1 پسندیده