چه حسی نسبت به پادپرس دارم؟

دوست داشتم پادپرس به مغزم وصل بود که نخوام اینقدر تایپ کنم، سریع توش بنویسم و بخونم. اتصال به یک جامعه بافکر قشنگه، اتصال به افکار قشنگ یکی از قشنگترین حسهاست:

بهشت صحبت یاران همدم است.

ارتباط مغزها

از طرفی حس میکنم وقتی کسی پیامم رو میخونه میفهمم و وقتی لایک میکنه بدون اینکه ببینم حسش رو بهم منتقل میکنه، و حس خوبی داره.

حس شما چیه؟

7 پسندیده

عجب حس عاشقانه‌ای :smiley:.

من هم همیشه این آرزو رو داشتم که بتونیم یه روزی این امکان رو فراهم کنیم که از اجبار برای تایپ کردن جدا بشیم. ولی متاسفانه در حال حاضر این امکان به طور پایدار شدنی نیست. خیلیها شاید به همین دلیل کمتر دیده میشن!

4 پسندیده

من یک ویدئو در مورد تایپ صوتی دیده بودم:

2 پسندیده