چه روش ها و ابزارهایی برای کشف نیاز مشتری مناسب هست؟

فرض کنین یه ایده ای دارین و میخواین از روش محصولی بسازین. ولی مطمئن نیستین محصولتون رو کسی میخواد. در اولین مراحل تولید محصول یا حتی قبل از تولیدش، چه جوری تستش میکنین؟ و چه ابزارهایی رو برای تست به کار میبرین؟

4 پسندیده