چه شرایطی لازمه تا از یکی معذرت بخواهید؟

ارتقای_مهارت

(ARMAN ) #1

لزوما پیش شرط برای عذر خواهی از کار اشتباهتون دارید یا در هر صورت به هر نحوی عذر خواهی میکنید


(لاله ملا) #2

چه سوال خوب ولی سختیه! چطور پیش‌شرط‌هایی منظورتونه؟

به نظرم میرسه همین که متقاعد شم میتونستم بهتر عمل کنم، برای اینکه در عذرخواهی پیش قدم شم کافیه.


(Jalal Razavi) #3

هر وقت کوچک ترین کاستی در موضوعی داشته باشم یا حرکتی انجام داده باشم که بفهمم اشتباه بوده حتما معذرت خواهی میکنم. هیچوقت هم از اینکار احساس کوچک شدن بهم دست نداده و تا جایی که به خاطر دارم همیشه هم پذیرفته شده معذرت خواهیام :grin:


(هادی نظری) #4

به موارد بالا اینکه زورم به غرورم برسه رو هم اضافه کن!! :sweat_smile: