چه طور میشه که بعضی‌ها نمک رو می‌خورند، نمکدون رو می‌شکنند؟

خوبی کردن به بعضیا وقتی زیاد میشه فکر میکنن وظیفه ی آدمه اینکار …
چه جوری خوبی می کنید که طرف بفهمه شما لطف می کنید نه وظیفه؟

مهربان-بودن-1

2 پسندیده

میشه دو مسیر برای پاسخ مشخص کرد:

 • ویژگی‌های شخصیتی و عادتهای رفتاری شخص مهربان

 • ویژگی‌های شخصیتی و عادتهای رفتاری شخص ناسپاس

و شما با این پرسش داخل متن، مسیر اول رو برای بحث باز کردید و بسیار هم اثربخش‌ است؛

چه جوری خوبی کنیم ؟

مهربانی را نمیشود از زندگی آدم‌ها حذف کرد؛ جامعه شناسانی مهربانی را کوچکترین واحد روح می‌دانند و در جستجوی آثار و حفظ و بقای انسان مهربان است؛

 • انسان مهربان که دیگران از وجودش در آرامش هستند
 • انسان مهربان که مهرش موجب تحمل و عبور از سختی هاست
 • انسان مهربان که از وجودش دوستی بر سر همه می بارد
 • انسان مهربان که با مهرش مرهمی بر هر زخمی است

پس برای اینکه مهربانی از شدت آسیب خودش را حذف نکند، باید تعدیل شود.

اینجا روانشناسی به کمک می‌آید:

با اطلاعاتی که از ویژگی‌ها و اختلالات شخصیتی در ذهن دارم؛
شخصیت خودشیفته، حس و عادت همدلی بسیار کمی دارد، پس در رابطه مهربانانه با این فرد؛ زیاد دچار سرخوردگی می‌شوید.

چه خوش بی‌مهربانی هر دو سر بی
که یکسر مهربانی دردسر بی

یا شخص وابسته که مهربانی غیراصولی به او باعث عقب‌ماندن هر دو طرف از رشد و زندگی با کیفیت می‌شود. حتی خود شخص وابسته نیز ممکن است درگیر محبت افراطی به دیگران و در نتیجه مدام قربانی روابط ناسالم و آسیب زا شود!

جالبه که همین امشب با سوال شما فهمیدم که در روانشناسی از شخصیت مهربان هم نام برده اند؛ کتاب شخصیت مهربان از منظر روانشناسی (تا این حد مهربان نباش) را یافتم. در این کتاب رفتار مهربانانه به عنوان خطاهای رفتاری (در ۹ سرفصل) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

اینجا هم لیست خوبی از آسیب‌های مهربانی بیش از حد آورده، که کمک میکنه به شناخت و بازدارندگی:

 • مردم فکر می‌کنند شما ضعیف هستید

 • خوبی کردن به خودتان را فراموش می کنید

 • انسان‌های اشتباه را به خود جذب می کنید

 • بعضی از افراد به شما شک دارند و بی اعتماد هستند

 • انتظارات شما از مردم پیچیده است

آخری خیلی جالبه؛

همانطور که زیاد محبت میکنید توقع محبت زیاد (غیرمنطقی) دارید، یعنی شاید واقعا طرف مقابل تقصیری ندارد و تصور شما این است که او ناسپاس است.

من به نظر خودم و بعضی‌ها یک شخصیت مهربان هستم و شاید در بعضی موارد هم زیاده روی کرده‌ام، هم تجربه‌های ناکامی و هم اخیراً آگاهی و شناخت ویژگی‌های شخصیتی را کمک خوبی به خودم می‌دانم برای تعدیل نسبت به قبل.

3 پسندیده

ممنون چه کامل و دقیق