چه عوامل ریزی توی مصاحبه شغلی اثر دارند؟

در شرایط مصاحبه بخصوص وقتی که فشار روانی بالائی بر فرد مصاحبه شونده وجود داره، خیلی عوامل ریز میتونه تاثیر داشته باشه، برای مثال سن مصاحبه کننده، پوششی که داره، یا حتی تهویه محیط. اگر تجربه‌ای از مصاحبه به عناوین مختلف دارید، به نظرتون

  • سن مصاحبه کننده چقدر در حس اضطراب می تونه موثر باشه؟
  • نحوه ی پوشش که داره چطور؟
  • تهویه محیط چه اثری میتونه در جواب های شما موثر باشه؟

چه عوامل ریزی به نظرتون میرسه که میتونه اثر مثبت یا منفی روی عملکرد فرد در مصاحبه داشته باشه؟

مصاحبه شغلی فشار روانی

4 پسندیده