چه غذایی رو از همه بهتر درست میکنی؟

چه غذایی رو از همه بهتر درست میکنی؟

5 Likes

خوب انتخاب سختی نیست از بین ۲-۳ غذایی که بلدم، املت رو فکر کنم بهتر درست میکنم :smile:

3 Likes

ماکارونی رو خوب درست میکنم با ته دیگ خوشمزه و خوش رنگ

2 Likes

شیرین پلو و مرغ لونگی و شامی رودباری رو از همه غذاها بهتر درست میکنم

2 Likes

ماکارونی با ته دیگ سیب زمینی

1 Like

همه غذا ها رو خوب درست میکنم اما سرخ کردنی ها بیشتر مثلا سوخاری میگو سوخاری مرغ یا مثلا هویج پلو و از این قشر غذاها :smiling_face_with_three_hearts: :smiley:

2 Likes