چه غذایی رو از همه بهتر درست میکنی؟

چه غذایی رو از همه بهتر درست میکنی؟

3 Likes

خوب انتخاب سختی نیست از بین ۲-۳ غذایی که بلدم، املت رو فکر کنم بهتر درست میکنم :smile:

1 Like

ماکارونی رو خوب درست میکنم با ته دیگ خوشمزه و خوش رنگ