چه فيلم يا سريالي تو زندگيتون تاثير گذار بوده و چرا؟

فيلم This is us يكي از تاثير گذارترين سريال هايي بوده كه تو زندگيم ديدم.اين فيلم به معني واقعي در مورد آدم هاست.نگاه موشكافانه اي كه به گذشته ي آدم ها داره برام لذت بخشه.يكي از نفس گيرترين قسمت ها،آخرين روز زندگي جك،پدر خانوادست.من از اول تا آخر اين قسمت اشك ريختم و فكر كردم به آخرين باري كه عزيزانم رو ديدم.عزيزاني كه يا مرگ اجازه نمي ده ديگه هيچ وقت ببينمشون يا جريان زندگي اون ها رو اون قدر دور كرده كه معلوم نيست وعده ي ديدار بعديمون چه زمانيه.
آخرين لحظه ي من و ماماني عمو سعيد زماني بود كه به بيمارستان مي بردنش و او نه با چشمهاش كه با تمام وجودش ازم خواهش مي كرد نگذارم ببرنش و من فقط نگاه كردم.آخرين باري كه ماماني خاله داره رو ديدم،تو مهموني دايي بود.كمي قبل از تولدم.تو لباس سفيد با يك لبخند بزرگ و هميشه حسرت اين رو دارم كه كاش وقت خداحافظي سفت تر بغلش مي كردم.آخرين تصوير از بابايي نشسته روي مبل خانه شان است،در سكوت كامل با لرزشي كه نه تنها به دستش كه به تمام جانش افتاده بود.آخرين خاطره از عمو سعيد كه سال هاست در كشور دور زندگي مي كند،نشسته روي زمين شانه به شانه ي هم پشت در بهشت زهرا،منتظر سپيده ي صبح و باز شدن در قبرستان و ديدن عزيزانمان و آخرين تصوير از رفيق شفيقم كه رفته دنبال آرزوهايش،روز مرگ مادربزرگش بود.با ماسك،در حالي كه سعي داشتم اوضاع را بهتر كنم و موفق نشدم.فقط خوشحالم آن قدر از رفتن هاي قبلي ياد گرفته بودم كه وقت خداحافظي سفت سفت بغلش كردم و برايش آرزوهاي خوب ،كه خوب مي دانستم حالا حالا ها اين بغل امن را نخواهم داشت.
از روزي كه قسمت مرگ جك را ديدم،آدم هاي دوست داشتني زندگيم را سفت تر بغل مي گيرم و قدر در كنارشان بودن را بيشتر مي دانم.
ديدن اين فيلم رو البته همراه با جعبه ي دستمال كاغذي پيشنهاد مي كنم.

3 پسندیده

فیلم‌های مستند تاثیر بیشتری نسبت به سینما (که هدفش به نظرم بیشتر سرگرمی است) روی من گذاشتند. از جمله دیدن مستندهای مادر زمین و شاعران زندگی را توصیه می‌کنم.

اما در سینما چند فیلم خیلی تاثیرگذار دیدم. در سینمای معاصر مرثیه‌ای برای یک رویا و در سینمای کلاسیک عصر جدید جزو فیلم‌هایی هستند که شاید حتی کمی به زندگی‌ام جهت داده‌اند.

3 پسندیده