چه مواقعى و تو چه شرايطى بيشتر احساس تنهايى ميكنى؟

شده تنهايى هاى خودت رو رصد كنى؟ منظورم تنهايى هايى كه خودت برا خودت ايجاد ميكنى نيست، لحظات ناخواسته ى تنهاييه. چه مواقعى هست؟

1 پسندیده

وقتی که تو جایی باشم که عقایدم با بقیه در تناقض باشه