چه موانعی در مسیر رفع موانع تولید وجود داره؟

چندین ساله که بر تولید و رفع موانع تولید تاکید میشه تا چرخ اقتصاد با سرعت بیشتری بچرخه. خب انواع کارآفرینی هم ذیل همین موضوع اهمیت پیدا میکنند. عمده این موانع حاصل مقررات دست و پاگیر دولتی هستند. اما یه سوال اساسی وجود داره و اینکه چرا با وجود همه این تاییدها، همچنان دولت و مجلس در رفع این موانع تعلل یا کوتاهی میکنند؟ چه موانعی بر سر رفع موانع تولید وجود داره؟


اگر نیروی کار مردمی را، سرمایه‌گذار را، مهندس را، صاحب‌فکر را، کارگر را به عنوان یک دونده‌ی پُرشتابی فرض کنیم، شما لازم نیست به او یاد بدهید چه کار کند، او خودش شوق و میل حرکت دارد. شما میدان را باز کنید، موانع را بردارید، زمین را صاف کنید، اجازه بدهید او حرکت خودش را انجام بدهد. اگر چنانچه این کار از سوی دولت انجام بگیرد -که بسیار کار مهمّی است و حالا من به بعضی از نمونه‌هایش هم اشاره خواهم کرد- آن وقت این حرکت به صورت صحیحی انجام خواهد گرفت. بنابراین حمایت که میگوییم، یعنی برداشتن موانع. برداشتن موانع مثل چه؟ مثل برداشتن مقرّرات دست‌وپاگیر. بعضی از مقرّرات هست که هیچ فایده‌ای ندارد و ضرر هم دارد؛ وجود این مقرّرات مانع از این است که دستگاه تولیدکننده و دستگاه اقتصادیِ فعّال و مفید بتواند کار خودش را انجام بدهد.

بیانات رهبری انقلاب در ارتباط تصویری با مجموعه‌های تولیدی. 17 اردیبهشت 1399.

1 پسندیده