چه مکانیزمی برای جلوگیری از خرید و فروش املاک توسط بانک‌ها پیشنهاد می‌کنید؟

بانک ها به جای تزریق پول به چرخه تولید، اقدام به خرید و فروش املاک می‌کنن و در این بین هیچ نظارتی هم از طرف بانک مرکزی صورت نمیگیره. در نتیجه این کار همچنان نقدینگی موجود روند افزایشی پیدا می‌کنه و شرایط وخیم‌تر می‌شه.

نظارت بر بانک‌ها

پرسش

چه مکانیزم کنترلی یا نظارتی برای جلوگیری از خرید و فروش املاک توسط بانک ها پیشنهاد میدین؟

4 پسندیده