چه می‌شود اگر کالری مورد نیاز روزانه را یکجا مصرف کنیم؟

فرض کنید فردی روزانه به 1800 کالری انرژی نیاز داره. چی میشه اگه همۀ این کالری در یک وعده یا چند ساعت محدود مصرف بشه؟

2 Likes

من فکر میکنم یا غذا قسمتیش هضم نمیشه و دفع میشه، یا به صورت چربی ذخیره میشه. یا ادم منفجر میشه :sweat_smile:
البته قسمتیش هم برای گرم کردن بدن هدر میره

1 Likes

فقط اون قسمتی که گفتی منفجر میشی :grin:

2 Likes