چه می‌شود اگر کالری مورد نیاز روزانه را یکجا مصرف کنیم؟

تغذیه

(ایوب) #1

فرض کنید فردی روزانه به 1800 کالری انرژی نیاز داره. چی میشه اگه همۀ این کالری در یک وعده یا چند ساعت محدود مصرف بشه؟


#2

من فکر میکنم یا غذا قسمتیش هضم نمیشه و دفع میشه، یا به صورت چربی ذخیره میشه. یا ادم منفجر میشه :sweat_smile:
البته قسمتیش هم برای گرم کردن بدن هدر میره


(ایوب) #3

فقط اون قسمتی که گفتی منفجر میشی :grin: