چه نام‌های جایگزینی برای «تکلیف درسی» پیشنهاد میدی؟

چرا نام تلاش و تمرین برای یادگیری دروس را تکلیف درسی گذاشتند؟

نام تکلیف حس اجبار رو القا می‌کنه، که البته تا حد زیادی با شرایط سیستم آموزشی ما مطابقت داره.

تکلیف درسی

اگه بخواهیم تکلیفمون رو با تکلیف درسی در نظام آموزشی مشخص کنیم بهتر نیست از همین اول درباره نام تکلیف درسی فکر و گفتگو کنیم؟

چه نام یا نام‌های جایگزینی برای تکلیف درسی پیشنهاد می‌کنید که حس مشارکت و یادگیری رو بهتر به دانش‌آموز القا کنه؟

تکلیف درسی

6 پسندیده

تمرینِ یادگیری
این به نظر من خوبه

5 پسندیده

تمرین تثبیتی
تمرین تکمیلی
تمرین مکمل
فکر میکنم باید اسمی داشته باشه که دانش آموز با شنیدن عنوانش به خاطر بیاره که در صورتی درس رو کامل یاد میگیره که مطالبی که معلم گفته رو به کار ببنده تا هم تسلط پیدا کنه و هم ایرادات احتمالیش معلوم بشه

4 پسندیده