چه وقت یک فرد رو مورد نصیحت یا پیشنهاد خوب قرار میدی؟

چه زمانی باعث میشه حرف بزنید تا یکی رو به انجام دادن یک پیشنهاد خوب یا بازداشتن از یک کاری قانع کنید . درباره نزدیکان و دوستان و همکاران؟
یا این که شخص مهم نیست و نوع عمل شما رو متقاعد میکنه که نصیحت یا پیشنهاد کنید؟

2 پسندیده

سلام
ما اکثرا یا بخاطر تحمیل عقاید خودمون به اشخاص اونارو نصیحت میکنیم یعنی به انجام امری اونارو تشویق می کنیم و یا از اون نهی می کنیم افراد رو.
دلیل دیگر این کار میتونه آدم خوبی نشون دادن خودمون باشه، چون همه ما انسان ها دوست داریم آدم خوبی بنظر بیایم و با انجام نصیحت گاها فکر می کنیم که دیگران فکر خواهند کرد که ما انسن خوبی هستیم.
و گاها ما بخاطر مهم بودن یک شخص برامون اینکارو انجام میدیم، یعنی بر اساس علاقه ای که به یک فرد داریم و زندگی اون برامون مهم هست نصیحتش می کنیم که اگر در این مورد نصایحمون اگر همراه با تجربه نباشه بیشتر از اینکه به فرد کمک کنه، اونو از چاله درش میاره و میندازتش تو چاه، مثالش هم دخالت های و نصایح بیش از حد و بدون دانش خانواده ها نسبت به فرزندانشون هست.

2 پسندیده

زمانی که فک کنم میتونم کمک کننده باشم و به اون خوبی برسونم یا از ی بدی نجات پیدا کنه

!
زمانی که دلم پره و حالم خوش نیس حرفایی که لازمه ب خودم بزنم و برای خودم خوبه رو به بقیه میگم

و زمانی که یه چیز هایی باید اصولی باشه که من ایده ال گرا به بقیه ایراد میگیرم

1 پسندیده