چه چیزایی رو نمی‌دونی و خودت بی‌خبری؟

حتما چیزای زیادی هست. ولی چه جوری ازشون باخبر شیم؟! :secret:

4 Likes

من دو راه به ذهنم میرسه:
1.ارتباط با دیگران
2.مطالعه

5 Likes

اون چیزهای زیاد درچه زمینه ای هستند؟
اگردرزمینه های کلی هستند،میشه نام ببرید افرادی روکه کاملا همه چیزرودرعصرحاضر میدونند؟
ایا بااین سرعت وپیشرفت علم وتکنولوژی دانستن همه چیزراحت تره یاسخت تر؟
من شخصا برای دانستن همه چیزمطالعه ی دایره المعارف هاروترجیح میدم.

2 Likes

راه سوم = آزاد گذاشتن ذهن و توجه به جزئیات-
راه چهارم= استقبال از تجربه های جدید

1 Like