چه چیزایی رو نمی‌دونی و خودت بی‌خبری؟

حتما چیزای زیادی هست. ولی چه جوری ازشون باخبر شیم؟! :secret:

4 پسندیده

من دو راه به ذهنم میرسه:
1.ارتباط با دیگران
2.مطالعه

5 پسندیده

اون چیزهای زیاد درچه زمینه ای هستند؟
اگردرزمینه های کلی هستند،میشه نام ببرید افرادی روکه کاملا همه چیزرودرعصرحاضر میدونند؟
ایا بااین سرعت وپیشرفت علم وتکنولوژی دانستن همه چیزراحت تره یاسخت تر؟
من شخصا برای دانستن همه چیزمطالعه ی دایره المعارف هاروترجیح میدم.

2 پسندیده

راه سوم = آزاد گذاشتن ذهن و توجه به جزئیات-
راه چهارم= استقبال از تجربه های جدید

1 پسندیده