چه کارهایی میشه برای جبران خسارت سیل انجام داد؟

در سیل فروردین ۹۸ خرابی‌های زیادی به بار اومده. اگر از حالت ایده‌آل خارج بشیم، چه کارهای عملی میشه برای جبران خسارتهای سیل انجام داد؟ آیا میشه به شکلی خلاق از این مسئله برای تحرک اجتماعی و اقتصادی، حداقل در مناطق سیلزده استفاده کرد؟ چه فرصتهایی با منفعت عمومی و اقتصادی در این مرحله وجود داره که کسب و کارها بتونن بهش نگاه کنن؟

3 پسندیده

من یاد سیستم کنترل سیل ژاپن افتادم.
یکسری تونل خیلی بزرگ که انرژی سیل و میگیره و در نهایت منتقل می کنه به دریا.

ولی خب این طرح ها فقط از کشوری مثل ژاپن برمیاد

من متوجه شدم جوابی که دادم مناسب این سوال نیست ، این جواب و فقط به عنوان اطلاعات عمومی نگاه کنید.

4 پسندیده