چه کسی درست می‌گفت، انیشتین یا بوهر؟

تاس انیشتن یا سکه بوهر؟

آیانظریه EPR انیشتین یا بطور واضح تر دستکش های اشمایخر درست بود یا ارتباطی بین جفت الکترون ها هست؟

چقدر معادله بل قابل اعتماد است؟

چرا هنوز عده ی زیادی تکذیب میکنن معادله ی بل رو؟

در واقع دنبال اثبات قوی تر و قابل درک تری هستم بجای معادله ی بل که احتمال خطای کامپیوتری داره …

قضیه بل یک بنیان ریاضی دارد که اتفاقا توسط آزمایش‌های گوناگون تایید شده است. بنابراین بحث خطای کامپیوتری اصلا مطرح نیست. درباره تست‌های نظریه بل این موضوع را ببینید:

3 Likes