چگونه از طریق ایمیل قرارداد ببنیدم؟

در این روزهای کرونایی، قرارداد ایمیلی هم موضوع کاربردی هست.
اینکه لازم نباشه برای عهد قرارداد از راه دور، به اداره پست بریم و غیره.
از طرفی هم همه امضای الکترونیکی ندارند و داستان دریافت امضای الکترونیکی از دفاتر اسناد وجود داره.
چطور میشه از طریق ایمیل، بدون امضای الکترونیکی قرارداد ببندیم. فرض کنید یک قرارداد میان کارفرما و پیمانکار برای یک پروژه مدت محدود باشه.

1 پسندیده

لازم است از گواهی امضای الکترونیکی امن استفاده شود. البته این موضوع هنوز به معنای واقعی عملیاتی نشده است …

2 پسندیده

سابقاً در این مورد اظهارنظر کرده بودم اما بنا به درخواست مجدد محمد جان، صراحت بیشتری به خرج خواهم داد.

در حال حاضر، امکان انعقاد قرارداد از راه دور آنگونه که ایده آل من و شماست وجود ندارد.
بگذارید راحت تر بگویم، هنوز هم تنهاترین راه برای انعقاد یک قرارداد از راه دور این است که هر دو نسخه‌ی قرارداد (با فرض اینکه قرارداد دوجانبه است) از سوی یکی از طرفین تکمیل شود و سپس برای طرف مقابل ارسال (پُست) گردد و پس از آن، طرف دوم هر دو نسخه قرارداد را امضا کند و یک نسخه را به مبدأ عودت دهد.

زارع مویدی از تیم حقوقی رکلا.

3 پسندیده