چی میشه بعد از مدتی به پادپرس برمی گردید؟

برای من پادپرس همیشه یه گوشه از فضای مجازی م که دوست دارم در جریانش باشم. اما به هر دلیل نمیشه که هر روز بیام داخلش و جزو اعضای فعالش باشم. سوالی برام پیش اومد که میتونه به تیم مدیریت پادپرس کمک کنه نرخ برگشت کاربران به پادپرس را بیشتر کنه.

چی میشه که به پادپرس برمی گردید؟!
  • وقتی سوال جدیدی ذهن‌م را درگیر میکنه
  • وقتی ایمیل های نوتیف پادپرس میخونم
  • وقتی کسی در پادپرس منشن م میکنه
  • وقتی به چالش جدیدی در پادپرس دعوت میشم
  • چیزای دیگه ای …

0 رأی‌دهنده‌

2 پسندیده

گزینه همه چیزا نداره؟!

برای من :nerd_face:

میشه چنتا رو بزنم؟

وقتی نظرسنجی چندگزینه ای، یعنی میشه دیگه :shushing_face:

1 پسندیده