چی می شد اگر آدما از ترس آخرت اخلاقیات رو رعایت نمی کردن؟

برگرفته از پست:

چی می شد اگر آدما از ترس آخرت اخلاقیات رو رعایت نمی کردن؟ یا بهتر بگم: اگر یه روز ببینیم اثری از مذهب ها و ادیان نیست، سیر زندگی و تحول اجتماع به چه شکلی می شد؟


برای مشارکت تو این بحث فقط ۴۸ ساعت بعد از آخرین پاسخ فرصت دارین.

کاربرهای معتبر، که نشان پادپُرسی رو دارن، می‌تونن تو این گفتگو شرکت کنن.

شرایط مشارکت رو میتونین اینجا مطالعه کنین.

5 Likes

ممکن بود اخلاق عالی و یا اخلاق حیوانی شکل بگیره و عده ای تروریست شن برای زندگی بهتر ولی عده کثیری اخلاقیات رو رعایت میکردن … مثلا من میدونستم که اگه از تو دزدی کنم تو و او هم از من دزدی میکنین پس صرف نظر میکردم . با آزمون و خطا اخلاقیات شکل کاملی می گرفت و شاید هم قوانین انسانی شدیدی شکل می گرفت… البته میتونیم اینم ببینم که انسانیت رنگ شدید تری می گرفت و من نوعی پولدار از اموالم میبخشیدم تا ذهن همه افراد جامعه از مادیات آزاد شه و به مفاهیم علمی و انسانی معطوف شه و تفکر پویا تری شاهد باشیم

1 Like

این موضوع به صورت خود کار بعد از 2 روز بعد از آخرین پاسخ بسته شد. پاسخ جدید دیگر مجاز نیست.