کاربرد بهداشت سلامت روح و روان ؟

کاربرد بهداشت سلامت روح و روان ؟
وقتی صحبت از بهداشت سلامت روح و روان میشه باید بدانیم که برای حفظ و
داشتن سلامتی افراد خانواده بهداشت و سلامت روح و روان از مهمترین اصول زندگی
است . / که شامل موارد زیر میشود . ؟
1 ضد عفونی و پاکیزگی سرویس بهداشتی و حمام و اشپزخانه
2 تفکیک زباله های تر و خشک و انتقال انها به مخزن تعبیه شده محل سکونت
3 جدا سازی ظروف مانند لیوان و فنجان و هر وسیله ی شخصی دیگر
4 پاکیزگی محیط اطراف خانه
5 همانطور که محیط خانه را پاکیزه و بهداشتی نگهداری میکنیم بیرون از خانه
مکانهایی را که برای تفریح انتخاب میکنیم باید مثل خانه تمیز و بهداشتی نگهداریم
6 رعایت اصول بهداشت و سلامت روح و روان بسته به پاکیزگی خانه داره .
DSC00150

1 پسندیده