کاش پادپرس قسمتی شبیه استاتوس یا شبیه توییتر داشت برای بیان احساسات

بعضی وقت‌ها دلم میخواد به بچه‌های پادپرس بگم. چطورین؟ خوبین؟ چیکار می‌کنین. اوضاع و احوال چطوری بلکه دلم قرص بشه دوباره به زودی میان. و این نبودشون موقتیه.
اگر چیزی شبیه استاتوس داشتیم برای این چیزها جالب می‌شد.

7 پسندیده

این رو موافقم. هرچند عملا با پیام میشه همین کارها رو انجام داد ولی کاملا درک میکنم بودن یک بخش عمومی برای این تیپ احوالپرسی‌ها یا بیان احساسات جمعی، بسیار حس خوبی میده بخصوص در «مقطع حساس کنونی» :grin:

3 پسندیده

مقطع حساس کنونی :grimacing:
نگران شدم

2 پسندیده

منظورم کرونا و مسائل اقتصادی-اجتماعی مربوط بهش بود.

2 پسندیده