کاغذ سیگار چه فرقی با کاغذ معمولی داره؟

اگر یه کاغذ رو لوله کنی، آتیشش بزنی و دودش رو استشمام کنی میفهمی که خیلی آزار دهندس. ولی کاغذ سیگار این ویژگی رو نداره. چرا؟

2 پسندیده

این کاغذ از ورقه ی نازک ساخته شده از چوب یا کتان یا کنف یا ساقه برنج است .
یکی از عوامل مهم در نوع جنس کاغذ مقدار نفوذ پذیری دود در کاغذ است. هر قدر نفوذ پذیری بیشتر باشد دود سبکتر خواهد بود و واکنش کاغذ نسبت به سوختن آن نیز متفاوت و رنگ خاکستر سیگار هم متفاوت میباشد.
در کاغذ های سیگار پیچ از موادی مانند کربنات کلسیم، کربنات منیزیم، اکسید تیتانیوم، تارتارت سدیم پتاسیم و از سیترات پتاسیم برای کنترل احتراق استفاده می شود.

5 پسندیده