کتابهای دیوید بوهم در زمینه دیالوگ

من به تازگی یه سری کتاب در زمینه دیالوگ تهیه کردم که مطالعه کنم. چون نظریه پردازان این مبحث مدعی هستند که انچه باعث شده که مشکلات پیش بیان (مثلا همین مساله اب که در نوا 0071) گذاشتین، نه صرفا و همیشه به خاطر عدم دانش و … که به خاطر نبود دیالوگ هست.
چرا اسم نوا 007 رو اوردم. چون با یکی از استادها در مورد مساله اب ارومیه کمی حرف زدم و ایشون هم همین مساله رو مطرح کردن که راهی برای صحبت با کشاورزهای منطقه پیدا نکردن! و دنبال راه حل میگشتن.

یکی از کتابها اثر دیوید بوهم هست به اسم on dialogue که به من گفتن بد ترجمه شده و سمتش نرم. می‌خوام بدونم اینجا کسی با کارها و مطالعات ایشون اشنا هست؟ یا افرادی رو میشناسه که در مورد کارهای ایشون مطالعاتی انجام داده باشن. مخصوصا اگه فارسی باشه که چه خوب.

2 پسندیده

یک مقاله کوتاه در این مورد وجود دارد. منظورتان همین است؟

1 پسندیده

نه این نیست. کتاب هست با همین نام. و فکر کنم این فایل کوچک شده کتاب اصلی باشه. با نام “درباره گفتگو” ترجمه شده.

نکته جالب برای پادپرس این که، امروز متوجه شدم که کانون گفتگو هم مساله اب رو به تازگی شروع کرده که میخوان از طریق دیالوگ مساله رو حل کنند. شاید برای همکاری بشه باهاشون هماهنگ شد.

3 پسندیده