کتابی خوندی که حس کنی بیخود بوده ؟


(Azar) #1

تا حالا شده وقت بگذاری و یه کتاب رو مطالعه کنی ولی از خوندنش مایوس شی ؟
تا حالا پیش اومده که از باز کردن کتابی پشیمون بشی ؟
کتابی خوندی که حس کنی مطالبش بی فایده و یا دروغ اند ؟
اگه اره لطفا اسم کتاب و نویسنده رو بنویس . ممنون میشم اگه بنویسی چرا اون کتاب برات مفید نبوده .
images%20(6)