کدوم تعطیلات خانوادگیه، کدوم دوستانه؟

کدوم تعطیلات رو با خانواده میگذرونی و کدوم تعطیلات رو با دوستان؟ از تعطیلات چقدرش رو برای خودت و فقط خودت (جدا از دیگران) صرف میکنی؟

3 Likes

بستگی به برنامه داره
من کوه نوردی و کویر رو با دوستام میپسندم و جنگل و و بعضی دشت‌ها رو به صورت گلگشت رو با خانواده
کافه و نمایشگاه و مسافرت ها رو هم با دو گروه میشه رفت
البته من خودم تعطیلات با خانواده رو بیشتر میپسندم

1 Likes