کدوم تفاوت‌ها باعث دوستی می‌شه؟

تناسب و سنخیت روحی افراد، علتیه که گاهی در پاسخ به چرایی دوست‌داشتن مطرح می‌شه؛ اما شاید این تنها علت نباشه، شناخت و بنا بر تجربه شخصی، اندکی تفاوت لازمه تا یه دوستی شکل بگیره.
شما هم تجربه‌ای از تفاوت‌های دوستی‌ساز داشتید؟

5 پسندیده