کدوم صفحات اینستاگرام به نظرتون ارزش دنبال کردن دارن؟ چرا؟

به نظرم اومد شاید جذاب باشه که صفحات اینستاگرامی که به نظر جذاب و البته مفید هستند را به سایرین هم پیشنهاد بدیم و کم کم به یه لیست چند وجهی برسیم. با دو پیشنهاد خودم شروع میکنم و خوشحال میشم شما هم مشارکت کنین.

صفحات پیشنهادی خودم:

جفت این دو نفر استوری های جالب توجهی در زمینه آگاهی بخشی قرار میدن.

5 پسندیده