کدوم یکی رو انتخاب میکنین؟ پارک، حمل ونقل عمومی یا دسترسی به بازار؟

زندگی در شهر محدودیتهای خاص خودش رو داره و عموما نمیشه همه چیز رو با هم در یک نقطه داشت. برای مثال فضای سبز، دسترسی به حمل ونقل عمومی و فضای خرید جز مهمترین نیازهای انسانی هستن که باید بین اونها اولویت رو انتخاب کرد. شما اگر قرار باشه انتخاب کنین، محل زندگی رو بر اساس کدوم یک از این سه گزینه انتخاب میکنین؟ دلیل خاصی برای انتخابتون دارین؟

انتخاب محل زندگی براساس دسترسی به نقاط مختلف

3 Likes

با این گزینه میشه به هر دو گزینه دیگه دسترسی داشت ، ولی اگر به طور مثال فضای سبز بین خونه و مترو باشه هم خیلی خوب میشه .

2 Likes