کرونا شکل اقتصادی جوامع را تغییر می‌دهد؟!

ما پادپرسی‌ها دوران عجیبی رو سپری می‌کنیم. از شانس یا بدشانسی ، ما نظاره‌گر وقوع پاندمی گسترده یک بیماری ویروسی هستیم که به نظرم میشه با دوران طاعون سیاه (1347 تا 1351م) و شیوع آنفلوانزای اسپانیایی (1918 تا 1919م) مقایسه کرد. هردو اتفاق ، با شدت مختلف ، بر جهان آن دوران اثرگذاشتند.

فکر میکنم یکی از نقاط ضعف جهان ما در مقابل کرونا ، اقتصادی بود. این تاثیر رو با وضوح بیشتر میشه در اقتصاد امریکا دید. یکی از علل مخالفت رئیس جمهور (اسبق) امریکا با اعمال محدودیت شدید همین مساله بود که تقریبا حامیان وسیعی هم داشت که گاهی تهدید به توسل به خشونت برای شکستن هر نوع قرطینه را مطرح میکردند. و به همین شکل مخالفت آحادی از جامعه با تعطیلی کسب‌وکارها در اروپا.

حالا اگه پیش‌بینی کنیم که کووید 19 نیز اثری ، با هر میزان شدتی ، بر جهان ما خواهد گذاشت ، به نظرتون به طور مشخص این اتفاق چه تاثیر یا تغییری در شیوه سامان اقتصادی جهان ما می‌گذارد؟ آیا تغییری ایجاد میکنه یا اینکه جهان اقتصادی پس و پیش کرونا بر همین روال باقی خواهد ماند؟

اقتصاد پس از کرونا چه شکلی میشه؟