کلمه مار در بیمار و جاندار مار در نماد پزشکی چه ارتباطی با هم دارند؟

شاید میان زبان‌های دنیا، زبان پارسی از معدود زبان‌هایی است که میان نماد پزشکی آن و کلمه مورد استفاده آن برای بیماری ارتباطی چنین برقرار است.
نظر شما چیست؟ آیا ارتباطی میان مار و کلمه بیمار و نماد پزشکی وجود دارد؟

6 پسندیده

اعتقاد کلی بر این است که دو مار نشانه تعادل و تقارن است. یک مار نماینده علوم تجربی و طبیعی و مار دیگر علامت فضیلت اخلاقی و نیروی معنوی. معرف گروه اسلی تِرِین ها از مدرسه جادوگری هوگوارتز توی فیلم هری پاتر هم بود! :wink:

در مورد ریشه “آرم مار” به عنوان سمبل داروخانه ، دو اسطوره یونانی وجود دارد.

داستان نخست اینکه روزی اسکولاپ، پسر آپولو، سرگرم درمان مردی به نام گلائوکس بود که زئوس او را با آذرخشی از پای درآورده بود. ماری به اتاق او خزید و اسکولاپ مار را با عصایش کشت. مار دیگری به درون اتاق آمد و گیاهانی در دهان مار مرده نهاد و او را زنده کرد. سپس اسکولاپ از همان گیاه برای زنده کردن گلائوکس بهره گرفت. از آن پس مار نماد داروخانه و پزشکی شد.

داستان دیگری نیز هست که در افسانه های کهن یونان باستان مار نماد تندرستی بوده است.

مار بود که شهر رُم را از بیماری طاعون نجات داد و به پاس این کار او در سر راهش جام شرابی نهادند تا از آن بنوشد و از آن پس مار نماد بهداشت و نماد داروخانه ها شد.

1- از زهر این حیوان برای مصارف دارویی استفاده می کردند، هنوز هم روی دارو خانه ها تصویری هست از یک جام و ماری که زهرش را در این جام می ریزد.

2- از روغن مار برای درمان دردهای عضلانی و استخوانی استفاده می کردند.

3- در مناطقی که مار زیاد بوده، برخی بیماری ها نظیر طاعون وجود نداشته و بالعکس در اماکنی که مار نبوده، این گونه بیماری ها شیوع داشته است؛ بنابراین، برخی داشتن و نگهداری مار را نشانه سلامت می دانستند و به افرادی که زیاد دچار امراض می شدند، می گفتند:«بی مار» (بیمار!)

6 پسندیده