کوتاه ترین داستانی که شنیدید چی بوده؟

خودم به شخصه کوتاه ترین داستانی رو که شنیدم و خوشم اومده اینه
هیچ حواسم نبود، دو فنجان ریختم
شما چی تو این سبک خوندید؟

1 Likes