کودکانی که دارای اخلاق تند و شلوغ هستند، را چگونه آرام می‌کنید؟

به کودکانی که دارای اخلاق تند و شلوغ هستند چه عنوانی گفته میشه؟

و طریقه ارام سازی انها به چه شکلی انجام میشه؟

2 Likes