کپی‌رایت چه اثراتی روی پیشرفت تمدن داشته؟

بحث‌های مختلفی در مورد کپی‌رایت داشتیم ولی بزارین از یک زاویه متفاوت نگاه کنیم: کپی‌رایت روی کدوم قسمت تولیدات مدرن اثر داشته؟ مثلا روی کشاورزی اثر خاصی نداره! چون نیازی به کپی‌رایت نیست و محصول به شکلی قابل لمس میتونه در اختیار فرد باقی بمونه! چه خصوصیاتی به خلق و ابتکار اضافه کرده و چه چیزهایی رو تبدیل به محصولات باارزش کرده؟

کپی‌رایت

4 پسندیده