کپی رایتر با کارشناس تولید محتوا چه تفاوتی دارد ؟

پیشرفته تکنولوژی باعث ایجادنیاز‌های جدیدی در بازار کار‌ وحتی در بین مردم شده است،اگر به سایت های اینترنتی‌یاسایت های کاریابی سر بزنید بادوعبارت کارشناس تولید محتوا وکپی رایتر مواجه می‌شوید.کپی رایترینگ : شغلی است که شاید با ظهور علم بازار یابی و تبلیغات به وجود آمده.کارشناس تولید محتوا:تنها چند سالی است که به طور جدی برای شرکت ها‌و وب سایت هافعالیت میکنند.
_کپی‌رایتر کیست؟شاید وقتی برای اولین باراین کلمه را میشنوید به‌یاد{کپی رایت}یا همان قانون تکثیر بیافتید اما باید گفت که این دوکلمه کاملا باهم متفاوت اند؛ به طور خلاصه کپی رایتر به کسی میگویند ک باتکیه‌برفنون نویسندگی وعلوم بازار یابی برای افراد،شرکت ها،برندهاو…مطلب مینویسد.قدرت بهره گیره از کلمات برای متقاعد کردن مشتری یا کشف پیام اثرگذار و سپس ایده پردازی برای رسیدن به زبانو بیانی که این اثرگذاری رابه حداکثر برساند. {کپی رایتر نویسنده‌ای است که به قصد بازاریابی موثر تر و فروش بیشتر محصول محتوای مفید و کوتاه تولید میکند}.
_کارشناس تولید محتواکیست؟محتوا انواع مختلفی دارد مقاله،پست‌وبلاگ،اینفوگرافیک و…نوعی از محتوا هستند. به همین دلیل منظور از کارشناس تولید محتوا فردی است که با محتوای متنی سروکار دارد .کارشناس تولید محتوا به نوعی مکمل کپی رایتر است؛ {یک کارشناس تولید محتوا باید بتواند به بهترین شکل ممکن در مورد مفهوم یامحصولی خاص مطلبی رابه مخاطب عرضه کند تا جای هیچ سوال و شبهه ای برای اون باقی نماند.
در واقع میتوان گفت که کپی رایتر مخاطبان رابه سمت شما روانه میکند اما این کارشناس تولید محتواست که باید او را در سایت تان نگه دارد.