گربه ها هم چشماشون ضعیف میشه؟

همین طوری توی باغ نشسته بودم و یه گربه توجهم رو جلب کرد: هی میپرید این ور و اون ور و به درخت یا چیزای میله شکل کنارش حمله میکرد، البته حمله های بازی گونه.

به نظرم میرسید که نمیبینه با چی طرفه و برا همین حمله میکنه!

گربه ها یا بقیه حیوونا هم چشماشون ضعیف میشه؟ اگه بله چه اتفاقی براشون میفته در این جور مواقع؟ ایا میمیرن؟

آیا چشم گربه ضعیف میشه؟

4 پسندیده

چه جالب!!! اگر من بودم احتمالا حدس می زدم گربه داره چیزی می بینه که من نمی بینم!!! مثلا روحی، جنی …

#پرسش
ضعف چشم چه دلایل علمیی می تونه داشته باشه؟ آیا ممکنهبرای گربه هم این اتفاق افتاده باشه؟

1 پسندیده

یه زمانی انسانها قبل پیر شدن می مردن. اکثر حیوانات قبل از پیر شدن میمیرن اما اگه شانس زنده موندن داشته باشند دچار پیری میشن اگه سگ خونگی یا گربه خونگی داشته باشید متوجه پیری شون میشید البته اگه وفادار باشید و نگهشون دارید.
حیوانات باغ وحش شانس زنده موندنشون بالاست و پیری رو تجربه می کنند.

2 پسندیده

دامپزشکها بینایی حیوانات رو هم چک میکنن؟ تفاوت ساختار چشم انسانها و حیوانات دستگاههای متفاوتی برای چک کردن بینایی میطلبه؟ اگه گربه ای دیابت داشته باشه چشماش ضعیف میشه؟

3 پسندیده

خیلی مایلم بدانم این موضوع را، البته یک نظر شخصی دارم و آن اینکه حس دید حیوانات مخصوصاً سگ و گربه به مراتب از انسانها بیشتر است چون در زمان کهولت حس دید انسان کمتر میشود چشم ها ضعیف میشود شاید حیوانات هم کم دید شوند ولی دید کم آنها شاید نسبت به دید ما انسان ها زیاد باشد ولی خود آنها شاید احساس ضعف کنند.