گل و گیاه چه تاثیری بر روی انسان دارند؟(با رسم شکل توضیح دهید 😉 )

همه ما(حداقل اکثر ما) گل و گیاه؛فضای سبز و … رو دیدیم و استفاده زیادی ازشون میشه و دلایل زیادی هم داره از جمله زیبایی؛ نشاط و … با این حال آیا ممکنه تاثیر خاصی روی آدم بزاره؟
در کل وجود گیاهان چه تاثیری روی انسان دارند؟

اثر گل و گیاه بر انسان

4 پسندیده