گنجشک ها درباره چی و چرا انقدر زیاد و چرا همه باهم حرف میزنن؟

دور و بر خونه ها همیشه یک یا چند درخت هست که محل جلسه گنجشکاست؟ یه ساعتایی از روز و شب همه باهم سر و صدا میکنن . معمولا جلسه با چند تک جیک شروع میشه و بعد بقیه شروع میکنن. واقعا چی میگن؟ چجوری تو اون شلوغی حرف همو میفهمن؟ همش بی هدفه؟ جلب توجه جفته یا هنرنمایی؟ تربیت فرزنده؟دو تا دو یا چنتا چنتا با هم جور هستند و ما ه
شلوغی و در همی حس میکنیم؟ چرا همشون یه جا جمع میشن ؟

9 پسندیده

پرسش خیلی خوبیه. به نظرم این می‌تونه موضوع یه تحقیق درست و حسابی تو این بازار کساد ایده باشه.

آیا گنجشگ‌ها واقعا حرف می‌زنند؟ چه طور میشه چنین چیزی رو فهمید. فکر می‌کنم پردازش صدای گنجشگ‌ها کمک زیادی می‌کند. شاید بتوان کلمات مشخصی را از سر و صداهایی که به نظر ما جیک جیک می‌رسد تشخیص داد.

بدون شک هدف داره.

جفت‌گیری فقط تو یه فصل‌‌هایی اتفاق می‌افته.

6 پسندیده

:heart_eyes: برای سوال!

اولین چیزی که به ذهنم رسید تصویری از گنجشکای پشت خوابگاهمون بود. خیلی هماهنگ بودن! یه جوری که به محض اینکه کسی میومد همه شون با هم قطع-صدا میشدن و از رو درخت میپریدن، یه دور دور ساختمونای خوابگاه میزدن و با هم برمیگشتن رو درخت.

شاید از صدا به عنوان راهی برای هم-نوایی استفاده میکنن .

5 پسندیده

چرخ‌ریسک‌های سر آبی به هم چه می‌گویند؟

3 پسندیده

نوای آنها که به نظر ما جیگ جیگ است شاید آنها با آن صدای مخصوص بخواهند افهام و تفهیم کنند، آنها هم در قید حیات به سر میبرند مجور اند دانه پیدا کنند و شکم جوجه ها و خود را سیر کنند و خلاصه در غم و مشقت های زندگی مصروف اند، احساس دارند در حد خود خوشی و غم دارند شاید از این با همی لذت ببرند و با هم در مورد انسان ها محیط دانه های شیرین کم آبی گرسنگی صحبت کنند، و این نکته را هم نباید فراموش کنیم که وقتی ما زبان آنها را نمیفهمیم به نظر ما جیگ جیگ میکنند شاید حرف های ما هم برای آنها یک نوع صدا مانند جیگ جیگ است که مفهوم نمیگیرند.

2 پسندیده