یه جوونی که تازه وارد دانشگاه شده چه جوری شغلش و انتخاب کنه؟

یعنی باید تو این مملکت باری به هر جهت بود، ببینی زمان تو رو به کدو سمت میبره
خود ما چقدر برای کاری که در آینده باید انجام بدیم آموزش دیدیم

1 پسندیده