یه رئیس خودش رو چطوری می‌بینه؟

چه چیزهایی لازمه در خودت ببینی که تا حاضر باشی مدیریت و ریاست در یه جمع رو به عهده بگیری؟

عزت نفس و مدیریت

6 پسندیده

به عقیده من اعتماد به نفس کافیه. خیلی‌ها هستند که با اعتماد به نفس بالا رئیس میشوند ولی هیچ تخصصی هم ندارند و نهایتا اون سازمان رو در یک بحران عمیق تحویل نفر بعد میدهند و همچنان با اعتماد به نفس بالا از دستاورهای خودشون دفاع میکنند.

پس بیشتر بستگی به این داره که فرد در پس ریاست به دنبال چه چیزی است. اگه هدف خود ریاست باشه همین اعتماد به نفس بالا کافی است. اما برخی به دنبال ریاست و مدیریت موثر و اثربخش هستند. میخواهند رشد و ارزش ایجاد که در اثر این کار به یک رئیس محبوب و مشهور تبدیل شوند.

به همین دلیل هدف بستگی داره و طبق هدفش از ریاست فرد میتونه درنظر بگیره چه چیزهایی کم داره و چه تواناییهایی رو باید در خودش تقویت کنه.

اما در کل برای ریاست نسبتا مطلوب داشتن دانشی در خصوص 5 حوزه مطرح مدیریت لازمه( برنامه‌ریزی ، سازماندهی ، هماهنگی ، رهبری و کنترل). ضرورت میزان دانش فرد در خصوص این 5 وظیفه مدیر هم براساس حجم و ابعاد سازمان زیاد و کم میشه.

2 پسندیده

در قدم اول اعتماد به نفس، و دوماً قدرت استدلال و قدرت تکلم فصیح و برخورد نیک و توانائی تامین ارتباطات و مدیریت کردن آنها.

1 پسندیده