یه سایت شخصی باید چه قسمت هایی داشته باشد؟

من می خوام برای خودم یه سایت شخصی درست کنم، به نظرتون یه سایت شخصی باید چه قسمت هایی داشته باشه؟

2 پسندیده

سایت شخصی در اصل یه سایت بیوگرافی
از زندگی مهارتها و سوابقتونه
اگر نیاز ندارین درست نکنین
چون اطلاعاتتون سریعتر لو میره و ازش سو استفاده میکنن

1 پسندیده