یک حقیقت برای اینکه همیشه حالت خوب باشه

من هیچ وقت غصه گذشته رو نمی خورم و نگران اینده هم نیستم. چون گذشته که گذشته، دیگه برنمی گرده اینده هم که هنوز نیومد چه کسی می دونه اینده چی پیش می یاد. اما یه عده می گن اثر گذشته باقی است و همین اذیتشون میکنه و استرس آینده نمی زاره به اینده فکر نکنن.
شما چی فکر می کنین؟؟ جوابتون چیه منتظرم تا در این مورد با هم تبادل نظر کنیم :blush:
من خودم اعتقاد دارم که گذشته رو باید فقط ازش عبرت گرفت نه اینکه همش تو سر خودمون بزنیم که ای وای چه شد و چه نشد.ودر مورد اینده عقیده دارم که هر چند باید آینده نگر بود اما دلیل نمی شه که از اینده حراس داشت بهتره مصمم و راسخ و با بررسی و تحقیق برای اینده برنامه ریزی کرد اما خود را نباخت شما نظرتون و بگین مشتاق نظرات با ارزش شما هستم:heart::heart::heart::heart::heart::pray:t2:

1 پسندیده