یک سوال کوتاه اما مهم؛ چطوری؟

سوالی که معمولا چندین بار در طول روز از آن استفاده می کنیم. می پرسیم و از ما می پرسند! چطوری؟ خوبی؟ اما بیش از خود سوال، پاسخ ما به آن از اهمیت بیشتری برخوردار است.
چرا که در واقع هر فرد با توجه به روحیه اش به آن پاسخ می دهد و به قول دکتر علیرضا آزمندیان روحیه بزرگترین دستاورد هر فرد در زندگی اش است.
سوال1:
تکنیک های مدیریت روحیه و حالت چیست؟
سوال2:
من در حال حاضر اینجوری ام :wink:
39dfb7e5e328877950298429e32f72c2
تابستان است و سرگرمی هایش! اما تو چطوری؟

6 پسندیده

به نظرم روحیه یعنی باور به رسیدن به اهداف انتخاب شده. هرچقدر این باور قوی تر باشد روحیه کمتر متزلزل می شود.
من همیشه :sunglasses:

3 پسندیده

من فکر میکنم هرچه تکیه گاه انسان در زندگی محکم تر باشه و همچنین مثبت اندیشی و ورزش کردن روحیه انسان را بالا می برد

3 پسندیده

از سر عادت پاسخم اینه: ممنون خوبم. شما چطوری؟‌

ولی اگه بخوام واقعنی جواب بدم، عضلات صورت رو هم میارم تو کار. اصلا یکی از تکنیک‌های مدیریت روحیه و حالم همینه که در پاسخ به این سوال خارج از چارچوبای همیشه و نه از سر عادت جواب بدم :grin:

الان چطورم؟ ممنون که حالم رو پرسیدید. این گونه‌ام:

‍+

4 پسندیده

همیشه این سوال «چطوری؟» خیلی دم دستی بود و آدم ها خیلی سرسری بهش جواب میدم و معمولن یه «خوبم» پرت می کنن طرفت، انگار که جواب پیش فرض این سواله.
من برای جواب دادن به این سوال اکثر اوقات از «معمولی ام» استفاده می کنم (و می کردم)
توی خدمت این دیالوگ « + چطوری؟ -معمولی ام.» شده بود تیکه کلام هم خدمتی ها برای مسخره کردن من، هنوز هم بعد دو سال وقتی با هم حرف می زنن در جواب «چطوری؟» میگن «معمولی ام» و کلی می خندن!!! :grin::grin:
اقلن من توی ذهنشون موندگار شدم
الان که یاد این خاطره افتادم ولی معمولی نیستم، خوبم واقعن.

7 پسندیده

من یه حالت کرختی با زاویه 45 درجه دارم :grin:

3 پسندیده