یک وکیل خوب بطور معمول در طی یکسال چند پرونده رو وکالت میکنه؟

امیدوارم اصطلاحات درستی به کار برده باشم، ولی واقعا کنجکاوم بدونم که چند تا پرونده رو میچرخونن
متاسفانه خودم وکیل خوبی رو نمیشناسم که ازش سوال کنم

1 پسندیده