ی برنامه اینجوری بچینین=|

تو فکرم …
کی بلده ساز بزنه و صداشو ب رخ بکشه؟
من خودم فکر کنم صدام برای خوانندگی خوب نیست ولی با


اوکیم
دلم ی خلاقیت میخواد …
هماهنگ کنید برا بعد مُحرم
@lolmol
@11141
@moalem
@yousef
@leila
@Jalal_Razavi
@نمیدونم.کدوماتون.ساز.میزنید :face_with_diagonal_mouth:؟
#کسی.ک.ساز.میزنه.تگ.شه

2 پسندیده

من ساز نواز نیستم خیلی از سازها و موسیقی ها هم پسندم نیستن موسیقی ملایم بی کلام دوست دارم. میتونی مسابقه رو ببری سمت فرستادن یک برش موسیقی بی کلام مورد علاقه افراد.

1 پسندیده

مسابقه؟
ایزل بزنم برات هم بی کلام هم ملایم :drooling_face: ؟
ولی خوابت میبره :joy:

من چند سالی میشه که سه‌تار میزنم ولی سه‌تار و ویولن سنخیتی در حال حاضر ندارن باهم؛ طفلک سه‌تار اصن شنیده نمیشه وقتی ویولن آرشه بکشه :sweat_smile:

2 پسندیده

با کالیمبا چی؟ شنیده نمیشه باز …شاید با کالیمبا جواب بده

1 پسندیده

احتمالا جواب بده چون کالیمبا کم صداست خیلی صدای وسیعی نداره :thinking:

1 پسندیده

بعدا باید بیام تو لیست شاگردات :joy:

صدای ویلن با ضرب قشنگه… ی سینی بردار برام تنبک بزن

1 پسندیده

من می زنم ولی صدای سه تار چندان به رخ کشیدنی نیست طفلکی :sweat_smile:
تازه بیشتر رفیق ذوق و حال است که با قیل و قال امروزِ ما جور نیست :grin:

1 پسندیده

با جلال دونوازی بذار… جمله دومتو نخوندم :new_moon_with_face: :moyai: :smoking:
حالتو خوب کن لطفا ط_تهمورص(س سه نقطه ندارم) جان قیل و قالمان مگر چطور است؟

1 پسندیده

پرسید: چگونه ای؟
گفت: چگونه باشد حال قومی که در دریا باشند و کشتی بشکند و هر یک بر تخته ای بمانند؟
گفتند: صعب باشد.
گفت: حال من هم چنین است.
.
.
.
یعنی در این میان هنوز هم «رو شاد بزی اگرچه بر تو ستمی ست» مصداق دارد؟ شاید!
.
.
.
الان اینجوری :unamused: شدید؟ :sweat_smile:

ن الان اینجوری شدم!
:triumph: :thong_sandal:
باد نکن…

1 پسندیده