آمار قابل قبولی در مورد وضعیت فعلی «تولید تکنولوژی» در ایران رو از کجا بیابیم؟

آماری درباره تولید تکنولوژی در ایران رو فکر میکنین از کجا میشه پیدا کرد؟

iran-at-a-glance-slideshow

4 پسندیده