آموزش هدف است یا وسیله‌ای برای رسیدن به هدف‌های مهم‌تر؟

آموزش هدف است یا وسیله؟

بر مبنای اینکه آموزش هدف باشد یا وسیله‌ای برای رسیدن به سایر اهداف، تطابق آن با زمان متفاوت خواهد شد:

  • اگر آموزش هدف باشد، یعنی اکثر مسائلی که آموزش داده می‌شوند، مستقل از زمان است و آدم‌ها الزاما باید آن‌ها را بدانند.

  • اگر آموزش وسیلهای برای زندگی در جامعه باشد، دوره‌های خاصی حداقل نیاز دارند در طی زمان به شدت بازبینی شوند.

به نظر شما آموزش کدام است؟ و بسته به انتخابتان، چه موضوعات و مسائلی را برای آموزش لازم می‌دانید؟

Changes-in-education-system

12 پسندیده

آموزش وسیله ای است برای بهبود زندگی هر فرد در جامعه و در مدت زمان زنده بودن آن شخص.
قانون اساسی هر چند سال باید تغییر کند، چه برسد به روند آموزش :sweat_smile:
از ایران در گذرید که در بدترین شرایط خود به سر می برد و ما هم وسطش تبدیل به حلوا شدیم.
کشور ایده آل آموزش را مهم ترین رکن زندگی هر فرد می داند و هدف از این آموزش ها رشد هویت فردی هر شخص است. ببخشید اگر لحن تند تری نسبت به گذشته دارم. تابستان است و گرمایش :sweat_smile::joy:

3 پسندیده