آموزش هدف است یا وسیله‌ای برای رسیدن به هدف‌های مهم‌تر؟

نوآ009
آموزش

(یوسف ) #1

آموزش هدف است یا وسیله؟

بر مبنای اینکه آموزش هدف باشد یا وسیله‌ای برای رسیدن به سایر اهداف، تطابق آن با زمان متفاوت خواهد شد:

  • اگر آموزش هدف باشد، یعنی اکثر مسائلی که آموزش داده می‌شوند، مستقل از زمان است و آدم‌ها الزاما باید آن‌ها را بدانند.

  • اگر آموزش وسیلهای برای زندگی در جامعه باشد، دوره‌های خاصی حداقل نیاز دارند در طی زمان به شدت بازبینی شوند.

به نظر شما آموزش کدام است؟ و بسته به انتخابتان، چه موضوعات و مسائلی را برای آموزش لازم می‌دانید؟

Changes-in-education-system


جمع‌آوری مسئله در حوزه‌ی "آموزش" -- خرداد ۱۳۹۷
(Jalal Razavi) #3

آموزش وسیله ای است برای بهبود زندگی هر فرد در جامعه و در مدت زمان زنده بودن آن شخص.
قانون اساسی هر چند سال باید تغییر کند، چه برسد به روند آموزش :sweat_smile:
از ایران در گذرید که در بدترین شرایط خود به سر می برد و ما هم وسطش تبدیل به حلوا شدیم.
کشور ایده آل آموزش را مهم ترین رکن زندگی هر فرد می داند و هدف از این آموزش ها رشد هویت فردی هر شخص است. ببخشید اگر لحن تند تری نسبت به گذشته دارم. تابستان است و گرمایش :sweat_smile::joy:


چطوری می‌تونی بهم یاد بدی انسان بهتری باشم؟