آينده ی آنالیز داده چیه؟

آنالیز داده در رشته های دانشگاهی، کسب و کارها، و فعالیت‌های مختلف ارزش و اهمیت داره، از بیوانفورماتیک تا اخترفیزیک، از فیس بوک تا دیجی کالا، و از انتخابات تا شروع یک جنگ.

آینده ی چنین فیلدی از لحاظ ابزار، نحوه‌ی نگهداری، نحوه‌ی استفاده، و علم آمار به چه صورت خواهد بود؟

دنباله‌ی موضوع داده های عظیم چیه؟

1 پسندیده